15. SANT ES EL SENYOR

DSANT, SANT, SANT,G DSANT ES EL SENYOR A A7DEU DE L'UNIVERS D D7 GEL CEL I LA TERRA SON PLENS DDE LA VOSTRA GLORIA A D EHOSSANA A DALT DEL CEL
EBENEÏT EL QUI VE A EEN EL NOM DEL SENYOR B7HOSSANA A DALT DEL CELE BENEÏT EL QUI VE A EEN EL NOM DEL SENYOR B7 EHOSSANA A DALT DEL CEL