121. SANTO

D A G A DSANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑORG Em ADIOS DEL UNIVERSOD F# Bm GLLENOS ESTÁN, EL CIELOEm D Bm E AY LA TIERRA DE TU GLORIAG A D A DHOSANNA EN EL CIE-E-E-LOD F# BmBENDITO EL QUE VIENE G Em A7EN NOMBRE DEL SEÑORG A D A DHOSANNA EN EL CIE-E-E-LO